INICI / SERVEIS / SERVEIS D'ENGINYERIA

Serveis d'enginyeria

Especialitzats en el desplegament d'instal·lacions elèctriques i control industrial i disseny de quadres elèctrics de control i potència.

Enginyeria elèctrica

Realitzem estudis i projectes d'enginyeria elèctrica, especialment en el camp de les instal·lacions elèctriques i control industrial, enllumenats públics, edificis singulars i sector terciari.

Instal·lacions elèctriques

Disseny, valoració i supervisió de les instal·lacions aportant així un valor afegit a les instal·lacions que es duen a terme, arribant a incloure les legalitzacions de les instal·lacions realitzades.

Disseny d’esquemes elèctrics

Utilitzem les millors eines de disseny per realitzar qualsevol tipus d'esquema o diagrama relacionat amb les instal·lacions elèctriques i de control industrial.

Disseny de quadres elèctrics

Disseny de quadres elèctrics de control i potència i pupitres i botoneres de maniobres amb materials de màxima qualitat i amb primeres marques sotmeses a les màximes exigències.

Auditories de sistemes elèctrics

Auditem les seves instal·lacions elèctriques per determinar el grau de compliment dels reglaments de Baixa Tensió, compliment de directives… amb propostes tècnic-econòmiques de les millores a realitzar.

Assessorament elèctric - energètic

La nostra àmplia llista de referències en el sector industrial ens posa en disposició de realitzar comparatives, proposar millores i, en definitiva, assessorar i proposar les millors solucions energètiques per a cada cas en concret.

Formació

El recorregut en l'assessorament ha suposat la necessitat d'implementar activitats formatives amb l'objectiu de dotar als clients finals dels coneixements bàsics per aprofitar els resultats obtinguts.

Projectes d'enginyeria

Realitzem projectes tècnics de manera independent als treballs relacionats amb les instal·lacions elèctriques, més en l'estil de la tradicional consultoria tècnica, així com direccions d'obra i coordinació de seguretat i salut.

Necessites més informació sobre Barrakuta Solutions i els seus serveis?

Contacta'ns